مشـاوره، طـراحـی، اجــرا سیستم‌های نوین آب بندی و مقاوم سازی سازه‌ها
تخصص ما؛ بهسازی،

مقاوم سازی

،

آب بندی

و حفاظت از سازه‌های شماست

آب بندی نیروگاه داریان

نام پروژه کارفرما مشاور پیمانکار
آب بندی نیروگاه سد داریان توسعه منابع آب و نیروی ایران مهندسین مشاور مهاب قدس مشارکت سهند آذر - ناودیس راه ( سانا)

معرفی پروژه

آب بندی دیوارهای پیرامونی ، حوضچه آرامش

شرح فعالیت انجام شده

آببندی دیوارهای پیرامونی از بیرون نیروگاه، دور دریچه ها و حوضچه آرامش

زمان اجرا

شروع : شهریور  1394 اتمام: آبان  1394