مشـاوره، طـراحـی، اجــرا سیستم‌های نوین آب بندی و مقاوم سازی سازه‌ها
تخصص ما؛ بهسازی،

مقاوم سازی

،

آب بندی

و حفاظت از سازه‌های شماست

درزبندی سکوی تماشاچیان ورزشگاه 15000 نفری کرمانشاه

نام پروژه کارفرما مشاور پیمانکار
درزبندی سکوی تماشاچیان استادیوم 15000 نفری کرمانشاه توسعه اماکن ورزشی مهندسین مشاور مهاب قدس پیلیا

معرفی پروژه

استادیوم  15000نفری کرمانشاه واقع در جنب نمایشگاه بین المللی کرمانشاه می باشد . این ورزشگاه به صورت رو باز بوده و سکوی تماشاچیان آن از قطعات پیش ساخته بتنی می باشد

شرح فعالیت انجام شده

درزبندی گرادان ها شامل : تمیزکاری ، گروت ریزی ، اجرای پرایمر پلی ورتان و اجرای ماستیک پلی یورتان می باشد

زمان اجرا

شروع : اردیبهشت 1391 اتمام: مرداد  1391