مشـاوره، طـراحـی، اجــرا سیستم‌های نوین آب بندی و مقاوم سازی سازه‌ها
تخصص ما؛ بهسازی،

مقاوم سازی

،

آب بندی

و حفاظت از سازه‌های شماست

افزایش طبقات هتل کلینیک ماد

نام پروژه کارفرما مشاور پیمانکار
افزایش طبقات هتل کلینیک ماد ماد بهبود گستر زاگرس مهندسین مشاور آیسمان دیسمان ماد بهبود گستر زاگرس

معرفی پروژه

هتل کلینیک ماد مجتمعی است توریسم درمانی که در مجاورت سیتی سنتر کرمانشاه در 12 طبقه  احداث شده است

 

شرح فعالیت انجام شده

کاشت میلگرد جهت ریشه ستون ، کاشت بولت جهت نصب صفحه ستون و احداث بالکن

زمان اجرا

شروع : بهمن   1397              اتمام: اسفند  1397