مشـاوره، طـراحـی، اجــرا سیستم‌های نوین آب بندی و مقاوم سازی سازه‌ها
تخصص ما؛ بهسازی،

مقاوم سازی

،

آب بندی

و حفاظت از سازه‌های شماست

کاشت میلگرد ورزشگاه 22 گولان سنندج

نام پروژه کارفرما مشاور پیمانکار
ورزشگاه 6000 نفری 22 گولان سنندج توسعه اماکن ورزشی مهندسین مشاور فرآیند معماری نسنار

معرفی پروژه

ورزشگاه 6000 نفریسرپوشیده  22 گولان واقع در مجاورت استادیوم ورزشی سنندج می باشد .باتوجه به اینکه فونداسیون های این پروژه در سالهای 1385 اجرا شده بود و اطلاعات دقیقی از وضعیت اجرا در دست نبود مشاور پروژه طرح تقویت فونداسیون ها را جهت نصب سازه فضائی  قارچی شکل را ابلاغ نمود

 

شرح فعالیت انجام شده

کاشت میلگرد جهت تقویت فونداسیون ها ، کاشت بولت جهت نصب صفحه ستون ، گروت ریزی صفحه ستون

زمان اجرا

شروع : اردیبهشت   1391 اتمام: خرداد  1391