مشـاوره، طـراحـی، اجــرا سیستم‌های نوین آب بندی و مقاوم سازی سازه‌ها
تخصص ما؛ بهسازی،

مقاوم سازی

،

آب بندی

و حفاظت از سازه‌های شماست

سوالات متداول

پاسخ به سوالاتی که ممکن است برای شما نیز پیش آمده باشد

سوالات عمومی
 • چگونه میتوانم لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله؟

  لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

  چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

  در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

  چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد

  در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

 • چگونه میتوانم لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است؟

  لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

  چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

  در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

  چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد
  در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

 • چگونه میتوانم لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است و مجله؟

  لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

  چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

  در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

  چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد
  در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

محصولات
مقاوم سازی
 • چگونه میتوانم لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است و مجله؟

  لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

   

  چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

  در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

   

  چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد

  در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

 • چگونه میتوانم لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است و مجله؟

  لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

   

  چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

  در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

   

  چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد

  در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

خدمات اجرایی
 • چرا مقاوم سازی؟

   اینگونه است

افزودنی بتن
 • آیا استفاده از فوق روان کننده زودگیر در شرایط بتن ریزی هوای سرد برای جلوگیری از یخ زدن بتن کافی می باشد؟

   برای بتن ریزی در هوای سرد رعایت آیین ها و استانداردهای مرتبط با بتن ریزی و عمل آوری بتن در هوای سرد الزامی می باشد اما باید توجه داشته باشیم که یخ زدن بتن یک فرآیند تدریجی است

  که به واسطه توقف واکنش هیدراسیون در دمای کمتر از 5 درجه سانتیگراد و منجمد شدن آب آزاد بتن اتفاق می افتد پس برای اینکه فاکتور های اثرگذار در انجماد بتن را کاهش بدهیم کم نمودن

  مقادیر آب اختلاط بتن و استفاده از مواد تسریع کننده واکنش هیدراسیون می تواند موثر باشد. اما باید توجه داشت مواد کاهنده آب بتن با خاصیت زودگیری، با مقیاس پیش فرض سازنده تا حدودی

  هر دوی این مواد افزودنی را در یک زمان وارد طرح اختلاط می کنند پس اگر نیاز به خاصیت روان شدگی بیشتر داشته باشیم مقدار مواد تسریع کننده بیشتری هم وارد مخلوط خمیری بتن می کنیم

  که ممکن با افت سریع کارایی مشکلات عمده ای را در کارپذیری بتن ایجاد کند یا بلعکس زمانی که به مواد تسریع کننده بیشتری به واسطه سرمای شدید هوا نیاز داریم، مواد روانساز بیشتری وارد

  مخلوط خمیری بتن شده و نهایتاً با مشکل روان شدگی بیش از حد یا جدایی سنگدانه روبرو شویم لذا توصیه می شود در صورت تمایل به مصرف مواد فوق روان کننده زودگیر در فصل سرما

  حتما از کارخانه سازنده ماده افزودنی بتن خواسته شود که این ماده را بر اساس شرایط بتن و اقلیم کارگاه تولید و عرضه کند یا مواد روانساز و شتاب دهنده واکنش هیدراسیون (ضد یخ بتن) را به

  صورت جداگانه و در زمان ساخت بتن وارد مخلوط بتنی بنماییم.

 • استفاده از مواد فوق روان کننده دیرگیر چه عملکردی را در مخلوط بتن ایجاد می نماید؟

   برای پاسخ دقیق به این پرسش ابتدا لازم است یادآوری شود که واکنش هیدراسیون (واکنش آب و سیمان) از نوع گرمازاست و عوامل متعددی روی تشدید گرمازایی بتن موثر هستند که از

  مهمترین آنها می توان به 1- گرمای شدید هوا یا دمای محیط بتن ریزی 2- بتن ریزی در ابعاد و احجام بزرگ اشاره نمود که هرکدام از موارد مذکور به نوعی در کیفیت اجرا یا بتن سخت شده

  اثرات سویی دارند. از سوی دیگر مواد دیرگیر کننده خود به دو دسته تقسیم می شوند دسته اول مواد دیرگیر کننده ای هستند که زمان آغاز واکنش هیدراسیون را به تأخیر انداخته و منجر به افزایش

  مدت زمان کارایی یا کارپذیری بتن میگردند اما پس از آغاز واکنش هیدراسیون هیچ گونه اختلالی در روند حصول مقاومت فشاری در سنین بالاتر ایجاد نخواهد شد. دسته دوم مواد دیرگیر کننده،

  آن دسته از موادی افزودنی هستند که علاوه بر افزایش محدود مدت زمان کارپذیری بتن در حالت خمیری، روند حصول مقاومت فشاری بتن در سنین بالاتر را با کاهش روند پیشرفت و کاهش

  حرارتزایی به تاخیر می اندازند. لذا مواد دیرگیر کننده باید دقیقاً بر اساس نیازهای عملیاتی و کیفی پروژه و بر اساس مدت زمان افزایش کارپذیری بتن در حالت خمیری و همچنین کنترل مقدار

  تبخیر آب در اثر گرمای بتن و گرادیان حرارتی ناشی از گرمازایی در عملیات بتنریزی حجیم انتخاب نماییم. حال با توجه به این موضوع که مواد فوق روان کننده دیرگیر به آن دسته از مواد

  افزودنی بتن می گویند که به صورت همزمان قابلیت افزایش کارایی بتن و ایجاد تأخیر در زمان گیرش را به طور همزمان در بتن ایجاد می کنند. باید کارخانه سازنده مواد افزودنی دقیقاً منطبق با

  نیاز عملیاتی پروژه نسبت مواد کاهنده آب (روانساز) به تأخیر دهنده (دیرگیر کننده) را تنظیم نماید تا با نیاز به افزایش کارایی و افزایش مقدار کاربرد ماده افزودنی، تأخیرات ناخواسته در زمان

  گیرش ایجاد نشود. همچنین در صورت نیاز به تأخیرات بیشتر در زمان های گیرش و بالا بردن مقدار مصرف مواد افزودنی، به طور ناخواسته مشکلاتی نظیر افزایش کارایی، آب انداختگی و

  جدایی سنگدانه ها رخ ندهد.

 • مکانیزم عملکرد افزودنی های فوق کاهنده آب/فوق روان کننده در بتن چگونه است؟

  در عمل دیده ایم برای ساخت بتن بدون استفاده از مواد افزودنی فوق کاهنده آب یا فوق روان کننده لازم است آب بیشتری برای رسیدن به روان شدگی یا کارایی ثابت به بتن اضافه نماییم که در

  حدود 5 الی 20 درصد از این آب بین ذرات ریز سیمان حبس شده و حالت کلوئیدهای میکروسکپی ایجاد می نماید. این بخش از آب اختلاط هرگز در واکنش هیدراسیون شرکت نکرده و کمکی هم

  به افزایش کارایی بتن می کند اما با آغاز واکنش هیدراسیون و و افزایش دمای بتن این آب به مرور از بتن تبخیر شده و مشکلاتی از جمله ترک های موئینه را به وجود می آورد. در زمان ساخت

  بتن، شیره سیمان با سایر اجزاء سازنده بتن (فیلرها، ماسه، سنگدانه ها) در تماس است، مواد افزودنی فوق کاهنده آب بتن پس از افزوده شدن به مخلوط بتنی با القاء بارهای الکتریکی به سیمان،

  بتن را به مخلوطی تک قطبی تبدیل می نماید، لذا کل اجزاء سازنده بتن تمایل به دور شدن از هم پیدا نموده و طی این واکنش شیمیایی و فرآیند فیزیکی ساده است که تنش تسلیم بتن جهت اجازه عبور

  از مقاطع پر آرماتور پایین آمده و کارایی بتن بالا میرود. پخش کاملاً یکنواخت شیره باردار شده سیمان در کل مخلوط بتنی و حصول لزجت مناسب که به واسطه مصرف مواد پلیمری کاهنده آب

  ایجاد می شود امکان کاهش مقدار آب در مخلوط را نسبت به زمان عدم استفاده از مواد فوق کاهنده آب بهبود بخشیده لذا می توان آب اختلاط بتن را بسته به مقدار مصرف مواد فوق کاهنده آب

  بین 5 الی 30 درصد کاهش داد. نهایتاً آغاز واکنش هیدراسیون باعث زوال بارهای الکتریکی موجود در مخلوط خمیری بتن گشته و در همین لحظه است که روند کاهش کارایی مخلوط آغاز شده

  و بتن شروع به سخت شدن می نماید.

 • دلیل استفاده از افزودنی های شاتکریت (شتاب دهنده ها با زمان گیرش سریع) فاقد قلیا به جای شتاب-دهنده های قلیایی چیست؟

  شتاب دهنده های قطبی یا در حقیقت شتاب دهنده های قلیایی سبب كاهش مقاومت نهایی بتن در مقایسه با بتن کنترل بدون شتاب دهنده می شوند. مصرف این گونه مواد شتاب دهنده مقاومت 28

  روزه بتن را به صورت محسوسی كاهش می دهند، این مقدار در بازه ای حدود (50%-20%) می باشد و با افزایش مقدار مصرف این نوع شتاب دهنده، كاهش مقاومت نیز به صورت

  تصاعدی افزایش می یابد. زودگیرکننده های قلیایی خطرات نظیر خطرات ارتباط نیروی کار با مواد قلیایی، کاهش بهداشت محیط و سلامتی را به همراه دارند. استفاده از این مواد بخصوص در

  محیط های بسته مانند سازه های زیرزمینی بسیار خطرناك بوده و مستلزم رعایت نكات ایمنی بسیار زیادی می باشند . زودگیرکننده های فاقد قلیایی اولین بار در سال1990 مورد استفاده قرار

  گرفتند. عملکرد این دسته از زودگیرکننده ها متفاوت از زودگیرکننده های قلیایی می باشند. در زودگیرکننده های فاقد قلیا تسریع زمان گیرش بوسیله واکنش زودگیرکننده با آب، هیچ تداخل

  مستقیمی با هیدراسیون ترکیبات سیمان ندارد و نیز در مقایسه با افت مقاومت چشمگیر ناشی از مصرف زودگیرکننده های قلیایی، اثرات محسوسی در کاهش مقاومت بتن ندارند. زودگیرکننده

  غیرقلیایی شامل ترکیباتی از نمک های معدنی با پایه سولفاتی بوده که عاری از یون کلر و قلیا می-باشد و به صورت محسوسی زمان گیرش را کوتاهتر و مقاومت فشاری را سریعتر افزایش می

  دهد و سبب کسب مقاومت فشاری بالا در سنین اولیه بتن می گردد

 • تفاوت عملکرد شتاب دهنده های قلیایی با شتاب دهنده های فاقد قلیا در چیست؟


  در شتابدهنده های فاقد قلیا تسریع زمان گیرش از طریق تشکیل اترینگایت زود هنگام می باشد که تفاوت اصلی این گونه شتاب دهندها با شتاب دهنده های قلیایی می باشد. بنابراین مشکل دوام بتن

  که به دلیل تأخیر در تشکیل اترینگایت در هنگام استفاده از شتاب دهنده های قلیایی می باشد کاملاً برطرف می گردد. در شیمی سیمان و مهندسی عمران اترینگایت به نام باسیل سیمان شناخته شده

  است. اگر این ترکیب در زمان نامناسب در فرآیند هیدراسیون سیمان تشکیل شود می تواند سبب بهم ریختن و یا از بین رفتن ساختار سیمان شود. تخریب ساختار میکروسکوپی سیمان بوسیله

  تشکیل اترینگایت در زمان هیدراسیون نهایی ایجاد می شود که به آن تشکیل اترینگایت تأخیری می گویند که در آخرین مرحله هیدراسیون سیمان سبب ایجاد ترک می شود. از سوی دیگر حصول

  مقاومت زودرس در بتن از طریق کنترل نمودن تشکیل اترینگایت در زمان مناسب فراهم می شود، که این عمل سبب سخت شدن، گیرش سریع و مقاومت بالا می شود. از طریق کنترل نمودن

  زمان تشکیل اترینگایت می توان انقباض و انبساط در زمان هیدراسیون سیمان را نیز تعدیل نمود. گیرش سریع سیمان یا بتن بوسیله تشکیل اترینگایت در مراحل اولیه هیدراسیون سیمان حاصل

  می شود که در این مورد استفاده از شتابدهندههای فاقد قلیا مفید می باشد. این دسته از ترکیبات با تشکیل اترینگایت در زمان مناسب که همان سنین اولیه بتن می باشد سبب افزایش سرعت گیرش و

  افزایش مقاومت می شوند.

ترمیم بتن و مقاوم سازی بتن
 • آیا مواد کاشت آرماتور را می توان برای کاشت هر قطری از میلگرد استفاده نمود و دوام این مواد چقدر است؟


  اصولا مواد کاشت آرماتور با استفاده از رزین های اپوکسی ساخته می شوند که علاوه بر قابلیت چسبندگی بسیار زیاد و همزمان به بتن و فولاد بتواند از دوام بسیار طولانی برخوردار بوده و

  رفتارهای سازه ای منجر به افت خواص فیزیکی این مواد نشود. رزین های اپوکسی از خواص مکانیکی بسیار مناسب تری نسبت به سایر رزین ها برای تولید مواد کاشت آرماتور برخوردار

  هستند. بدین جهت با استفاده از مواد افزودنی و تکمیلی مناسب رفتارهای رئولوژیک این ماده برای کاشت آرماتور در مقاطع افقی و عمودی بسته به نحوه و ابزارهای کاشت طراحی شده و با بهره

  گیری از سایر افزودنی های پلیمری خواص فیزیکی و مکانیکی این ماده برای کاشت آرماتور تقویت می گردد. ماده کاشت آرماتور بگونهای طراحی شده است که به محض در تماس قرار گرفتن

  با بتن چسبندگی بسیار زیادی را با مقاطع تحت تماس ایجاد نموده و پس از سخت شدن مقاومت چسبندگی آن چند برابر بیشتر از نیروی پیوستگی اجزاء سازنده بتن به یکدیگر خواهد شد و با ذکر این

  نکته که خمیر کاشت میلگرد جاذب آب نبوده و به هیچ عنوان دچار انقباض و انبساط ناشی از جذب نمی گردد لذا میتوان از این ماده می توان برای کاشت آرماتور و تقویت سازه بتن آرمه در

  مقاطعی که در زمان بهره برداری در فاز دائماً مستغرق قرار می گیرند استفاده نمود. برای تأمین نیروی کششی لازم نیز بسته به نوع و قطر آرماتور عمق و قطر حفره کاشت را برای رسیدن به

  نیرویی بیش از تنش تسلیم آرماتور محاسبه می نماییم.

 • آیا استفاده از ملات های پایه سیمانی برای پر نمودن درزهای انبساطی صحیح است؟


  از آنجا که درزهای انبساطی و ژوئن ها برای کنترل تغییر شکل و رفتارهای انبساطی و انقباضی سازه در اثر سرما و گرمای محیط، طراحی و اجرا می شوند باید برای پر و نفوذناپذیر نمودن

  سازه در این مقاطع از موادی استفاده نمود که علاوه بر قابلیت تحمل تنش های وارده به این مقاطع، رفتارهای سازه ای را تحت تأثیر منفی قرار ندهند. لذا استفاده از پرکننده های فاقد انعطاف

  نظیر ملات های پایه سیمانی علاوه بر ایجاد اثرات منفی در رفتارهای انبساطی و انقباضی مقاطع، منجر به بروز ترک های متعددی به علت عدم توانایی در مستهلک نمودن تنش های وارده، در

  درزها و پیرامون آن شده و نهایتاً کیفیت و دوام سازه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. به همین جهت برای پر نمودن درزهای انبساط و ژوئن ها حتماً باید از مواد انعطاف پذیر و الاستیک استفاده

  نمود. لذا بسته به شرایط محیطی و ابعاد درزها و نوع بهره برداری از سازه بنیان مواد پرکننده درزهای انبساطی می تواند از موارد ذیل انتخاب شود قیری سرد اجرا، قیری گرم اجرا، پلی یورتان

  دو جزئی، پلی یورتان یک جزئی، سیلیکون، آکریلیک، اپوکسی، پلی سلوفاید. البته لازم است متذکر شویم بنیان های ترکیبی هم از انواع نام برده نیز وجود دارد

ثابت سازی