مشـاوره، طـراحـی، اجــرا سیستم‌های نوین آب بندی و مقاوم سازی سازه‌ها
تخصص ما؛ بهسازی،

مقاوم سازی

،

آب بندی

و حفاظت از سازه‌های شماست

دوده سيليسي E.M.MICROSILICA

دوده سيليسي E.M.MICROSILICA E. M. MICROSILICA پـودري اســت به رنگ خــاكستري روشــن يا تيـره كه حاوي حدود 96% - 94% دي اكسيد سيليسيوم (SiO2) مي‌باشد كه از فرآيند توليد فروسيليسيوم در كوره‌هاي قوس الكتريكي به دست مي‌آيد و براي ارتقاء بعضي از خواص بتن در زمان ساخت، به بتن افزوده مي شود. اين ماده براساس استانداردهاي زير قابل ارزيابي مي‌باشد: ASTM C1240, ISIRI 13278

خواص و اثرات

•    افزودن ميکروسيليس به مخلوط بتن باعث مي گردد 2sio فعال آن با محلول هيدروکلسيم ca(OH)2   آزاد موجود در منافذ مويين بتن ترکيب گردد و کريستال سيليکات کلسيم نامحلول توليد نمايد و در نهايت باعث تراکم ساختار خمير سيمان و افزايش مقاومت بتن گردد.
•    افزايش مقاومت فرسايشي بتن
•    کاهش پتانسيل واکنش قليايي سنگدانه ها
 موارد کاربرد

 • •    ساخت بتن هايي با مقاومت فشاري زياد
  •    کاهش احتمال بروز پديده سرطان بتن
مقدار و روش مصرف

 • •    مقدار مصرف
  E.  M.  MICROSILICA را مي‌توان در حدود 7 تا 12 درصد وزن سيمان به بتن افزود  (با توجه به اينكه باعث افزايش مقاومت بتن مي‌گردد مي‌تـــوان جايگزين همان مقدار سيمان گردد)
  توجه: پودر ميكروسيليس خاصيت جذب آب دارد بنابراين بايد به همراه مواد کاهنده آب مورد استفاده قرار گيرد.  
  درغير اين صورت باعث ترك خوردن بتن و كاهش كارايي و عدم تراكم بتن مي‌گردد.
  روش مصرف
  -1 مي‌تواند در زمان ساخت بتن با اجزاي خشك مخلوط گردد.
  -2 مي‌تواند به مخلوط آماده بتن افزوده گردد و پس از اختلاط كامل عمل بتن‌ريزي آغاز گردد.
  -3 مي‌تواند با بخشي از آب بتن مخلوط و به صورت دوغاب به بتن اضافه گردد.
  نكته: بايد توجه داشت در هر دوحالت اختلاط برشمرده  بخشي از ميكروسيليس به صورت كلوييد واكنش نداده، در بتن باقي مي‌ماند و اختلاط كامل آن به نوع بچينگ، سرعت اختلاط و حالت پره‌ها بستگي دارد  كه عملاً غير ممكن است.  لذا بهتر است پودر ميكروسيليس پيش از افزوده شدن به بتن با آب اختلاط و ماده كاهنده آب با بهره‌گيري از ميكسر پرسرعت ديسپرس گشته، سپس به بتن اضافه شود.

   
مشخصات فیزیکی و شیمیایی


 • حالت فيزيکي : پودر پوزولان
  رنگ : خاکستري روشن يا تيره
  شکل ذرات: کروي و غير کريستاله (آمورف)
ملاحظات

مدت نگهداري : دور از رطوبت به مدت نامحدود
بهترين دماي نگهداري: +10 تا +30 درجه سانتيگراد
نوع بسته بندي : کيسه هاي بزرگ 300 تا 450 کيلوگرمي
حفاظت و ایمنی

•    

o    در صورت مصرف همزمان  از چند ماده افزودني بتن حتماً  با دفتر فني شركت تماس حاصل بفرماييد.
o    حتماً هنگام كار با پودر ميكروسيليس از ماسك مخصوص براي جلوگيري از استنشاق پودر استفاده شود.
o    در صورت استنشاق پودر ميكروسيليس سعي كنيد مقدار زيادي شير ميل كنيد.

 

 •