مشـاوره، طـراحـی، اجــرا سیستم‌های نوین آب بندی و مقاوم سازی سازه‌ها
تخصص ما؛ بهسازی،

مقاوم سازی

،

آب بندی

و حفاظت از سازه‌های شماست

زودگير شات کريت پودري ABAQUICK-AFP

زودگير شات کريت پودري ABAQUICK-AFP پودر افزودني غير قليايي شتاب‌دهنده واکنش آب و سيمان، مخصوص عمليات شات‌کريت خشک اين ماده براساس استانداردهاي زير قابل ارزيابي مي‌باشد: ASTM C1141, ASTM C1398, EN 934-5, ISIRI 2930-5, ISIRI 12601

خواص و اثرات


•    تسريع واکنش هيدراسيون
•    حصول مقاومت هاي اوليه بالاتر
•    افزايش چسبندگي
•    بتن پاشي خشک با ضخامت هاي کم و زياد
•    ايجاد پوسته دائمي شاتکريت شده
•    کاهش چشمگير مقادير جدا شدگي پس از بتن باشي
•    بتن پاشي با ضخامت حدود35 سانتي متر در يک مرحله
•    چسبندگي بسيار زياد به مقاطع زير کار مخصوصا بتن و سنگ
•    بتن پاشي آسان و چسينده در تمامي جهت ها
•    فاقد اثرات منفي بر بخش آرمه سازه بتني
•    ساخت و بتن ريزي در هواي سرد
•    جلوگيري از يخ زدگي بتن و ملات
موارد کاربرد

 • •    بتن پاشي يا شاتکريت
  o    عامل تثبيت کننده در عمليات ساخت تونل
  o    لاينينگ کانال ها و تونل ها
  o    تثبيت مقاطع سنگي و خاکي شيب دار
  o    بتن ريزي در سطوح شيب دار
  o    لاينينگ سازه هاي زير زميني
  o    عمليات ترميمي مقاطع بتني


   
مقدار و روش مصرف •  
مشخصات فیزیکی و شیمیایی

 •  

 •  
حفاظت و ایمنی


 •