مشـاوره، طـراحـی، اجــرا سیستم‌های نوین آب بندی و مقاوم سازی سازه‌ها
تخصص ما؛ بهسازی،

مقاوم سازی

،

آب بندی

و حفاظت از سازه‌های شماست

پرايمر رنگ ELASTOPRIME

پرايمر رنگ ELASTOPRIME مايع تک جزئي با بنيان رزين اکريليک پايه آبي مي‌باشد. قدرت نفوذ و چسبندگي فوق العاده زياد اين پرايمر به مقاطع زيرآيند منجر به بهبود چسبندگي و حصول نتايج مطلوب فيزيکي و مکانيکي از پوشش رويه مي‌گردد.


خواص و اثرات:
o    قابليت نفوذ بسيار زياد
o    سرعت خشک شدن
o    چسبندگي فوق العاده زياد به زير آيندهاي سيماني، گچي، سفالي و ...
o    افزايش دوام و طول عمر پوشش رويه
o    سهولت اجرا
o    فاقد اثرات مخرب بر محيط زيست
o    بدون بوي نامطبوع
موارد کاربرد:
•    
o    ELASTOPRIME قابليت آغشته نمودن مقاطع متخلخل را داشته و با نفوذ در ترک‌هاي سطحي و ايجاد چسبندگي بسيار زياد به زيرآيند، منجر به پايداري پوشش‌هاي رويه مي‌گردد.
o    استفاده از اين پرايمر براي آماده‌سازي سطوح گچي، بتني، سيمان‌کاري، آجري، سمنت برد، آردواز و ايرانيت‌هاي پايه سيماني توصيه مي‌گردد.
o    توجه: از اين پرايمر هرگز براي آماده سازي مقاطعي که در زمان بهره‌برداري با فاز آبي پيوسته در تماس قرار مي‌گيرند استفاده ننماييد.